Hamnärende läggs ner efter åtgärder

Publicerad

Sedan februari 2010 har Konkurrensverket utrett om det förekommer någon konkurrensbegränsning i Norrköpings hamn som skulle kunna utgöra sådan säljverksamhet som är förbjuden enligt reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen (3 kap 27 och 28 §§). Konkurrensverket bedömer att den verksamhet som skulle kunna ifrågasättas inte omfattas av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, eftersom kommunens inflytande är för litet.

Ärendet rör frågan om Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag (NHS), och dess delägda bolag Europatransport i Norrköping AB, hindrar eller försvårar konkurrensen i Norrköpings hamn. Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag är ett helägt dotterbolag till Norrköpings Rådhus Aktiebolag, som i sin tur är helägt av Norrköpings kommun. Europatransport ägs till 45 procent av NHS och till 55 procent av en privatperson.

Konkurrensverket har i sin utredning av Europatransports verksamhet kommit till slutsatsen att företagets speditions- och skeppsmäkleritjänster sannolikt går utanför den kommunala kompetensen, det vill säga går utöver vad en kommun får göra enligt kommunallagen. Enligt Konkurrensverkets bedömning medför kompetensstridig kommunal verksamhet som drivs i konkurrens med det privata näringslivet betydande risker för att en konkurrensbegränsning uppkommer.

Under tiden som Konkurrensverkets utredning pågått har dock Europatransports ägare kommit överens om vissa ändringar som påverkar kommunens indirekta inflytande i bolaget. De ändringar som Europatransports ägare överenskommit är av sådan art att NHS och indirekt Norrköpings kommun inte längre har samma möjlighet att styra över Europatransports affärsverksamhet. Mot denna bakgrund finner Konkurrensverket att det för närvarande inte finns skäl för fortsatt utredning avseende Europatransports verksamheter.

Konkurrensverket har dock upplyst parterna om att vid eventuella framtida ändringar, gällande befintliga eller tillkommande avtal eller annat som påverkar inflytandet över Europatransport, kan ovanstående bedömning ändras.

Relaterad information