Hällefors krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att Hällefors kommun ska betala sammantaget 190 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för två otillåtna direktupphandlingar. Inköpen gäller snickeri- och måleriarbeten i ett hus i Björskogsnäs som ägs av kommunen.

Vid en renovering av en fastighet i samband med en TV-inspelning av programmet ”Sommar med Ernst” köpte Hällefors kommun snickeri- och måleritjänster för ett sammanlagt kontraktsvärde på knappt 2,5 miljoner kronor. Fastigheten ligger i Björskogsnäs naturreservat och ägs av kommunen.

De två överträdelserna av upphandlingsreglerna gör att Konkurrensverket nu i två ärenden (måleri- respektive snickeritjänster) vänder sig till Förvaltningsrätten i Karlstad med kravet att kommunen ska betala sammanlagt 190 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Otillåtna direktupphandlingar är prioriterade överträdelser i Konkurrensverkets tillsynsarbete över offentliga upphandlingar.

– Om en upphandling inte annonseras, så att fler potentiella leverantörer får chansen att lämna anbud, finns ingen garanti att det är den bästa affären som görs, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Upphandlande myndigheter måste respektera regelverket inte bara inom ramen för sina egna planerade inköp utan även när olika leverantörer kontaktar dem för att sälja in varor eller tjänster, som i detta fall en TV-produktion, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Kristoffer Sällfors. processråd, tfn 08-700 16 07
Per Karlsson, chefsjurist tfn 076 542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information