Håll utsläppshandelssystemet rent från subventioner

Publicerad

Det europeiska utsläppshandelssystemet är ett styrmedel som är avsett att minska utsläppen av växthusgaser och ska inte användas för att subventionera vissa typer av anläggningar anser Konkurrensverket.

Konkurrensverket avstyrker därför förslaget att Sverige begär särskilt tillstånd för att inkludera rena biobränsleanläggningar, som inte ger upphov till utsläpp av växthusgaser, i utsläppshandelssystemet (EU ETS).

Det konstaterar Konkurrensverket i ett yttrande till Miljödepartementet angående den svenska implementeringen av Europeiska kommissionens utkast till beslut avseende tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020.

Relaterad information