Grönt ljus för fortsatt prövning av däckkartellmål

Publicerad

Marknadsdomstolen delar tingsrättens bedömning att Konkurrensverkets talan mot Däckia om konkurrensskadeavgift inte är preskriberad. Det betyder att målet nu kan fortsätta att behandlas i tingsrätten.

Konkurrensverket väckte under år 2010 talan om konkurrensskadeavgift mot Däckia med anledning av misstankar om otillåtet kartellsamarbete. I en mellandom prövade tingsrätten om Konkurrensverkets talan var preskriberad och fann att så inte var fallet.

Marknadsdomstolen har nu fastställt tingsrättens domslut.

Relaterad information