Grön framtid med fungerande konkurrens

Pressmeddelande

En fortsatt hållbar utveckling, med högt ställda miljökrav, förutsätter väl fungerande marknader. Det framhåller de nordiska konkurrensmyndigheterna i en ny rapport om konkurrens och grön tillväxt.

- Det är viktigt att alltid se konkurrens- och miljöpolitik i samspel med varandra. Vi bör undvika situationer där krav på konkurrens sätts före miljökrav – eller tvärtom, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Framtidens ekonomiska tillväxt kommer mer än tidigare att vara inriktad på att uppnå olika miljökrav. Det handlar till exempel om att minska utsläppen av klimatförändrande gaser, och att förebygga miljöförstöring. I rapporten ”Competition Policy and Green Growth” pekar alla de nordiska konkurrensmyndigheterna på behovet av att få bort hinder för en utveckling i riktning mot en mer hållbar ekonomi.   - De hinder som finns för nya aktörer som kan bidra till en hållbar utveckling måste bort. Framtidens produktion måste inriktas på att vara klimatvänlig och hushålla med råvaror. En fungerande konkurrens är en förutsättning för en sådan utveckling, säger Dan Sjöblom.

Den nordiska rapporten nämner flera möjligheter att driva på en hållbar utveckling och samtidigt upprätthålla en fungerande konkurrens med lika villkor för alla aktörer på marknaden. Skatter, stöd av olika slag, förbud för vissa substanser eller metoder, handel med utsläppsrätter och miljökrav vid offentliga upphandlingar är några exempel. Det är viktigt att i ordentliga konsekvensanalyser beakta hur sådana krav kan påverka konkurrensen på marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Mikael Ingemarsson, konkurrensråd, tfn 08-700 16 41

Relaterad information