Gratis kommunalt wifi utreds av Konkurrensverket

Publicerad

Helsingborgs stad erbjuder gratis wifi i stadskärnan. Nu granskar Konkurrensverket om Helsingborgs tjänst med gratis wifi-uppkoppling kan innebära att konkurrensen på marknaden för trådlös internetanslutning i Helsingborg snedvrids eller hämmas.

Det blir allt vanligare att kommuner erbjuder wifi-uppkoppling på allmänna platser som gator och torg. Av uppgifter i media framgår att Helsingborgs stad har gjort en jämförelsevis omfattande satsning. Det är mot denna bakgrund som Konkurrensverket initierat en förstudie av Helsingborgs stads verksamhet. Inom ramen för förstudien har Konkurrensverket ställt frågor till Helsingborgs stad för att få reda på mer om den aktuella tjänsten. Dessutom har fyra mobiloperatörer som erbjuder trådlöst internetanslutning valts ut för att svara på frågor om sin tjänst och marknaden för trådlös anslutning till internet.

Om Konkurrensverkets förstudie ger anledning att misstänka att konkurrensen snedvrids eller hämmas kan det föranleda Konkurrensverket att starta en fördjupad utredning. Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (som framgår av konkurrenslagen 3 kap. 27 §) tar sikte på att offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad.

Relaterad information