Gratis inträde till statliga muséer utreds inte

Publicerad

Konkurrensverket har, efter en inledande granskning, beslutat att inte gå vidare med en grundligare utredning om fri entré vid vissa statliga muséer kan vara ett konkurrensproblem. 

Det var efter klagomål från bland annat Fotografiska muséet som Konkurrensverket gjorde en inledande granskning. De klagande menade att beslutet att införa gratis inträde vid vissa statliga muséer kunde vara en överträdelse av bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Bland annat framhölls i klagomålet att fri entré på statliga muséer kunde betraktas som underprissättning som kan innebära att det inte råder konkurrens på lika villkor mellan statliga och privata aktörer.

Konkurrensverkets inledande granskning är nu slutförd, och Konkurrensverket har beslutat att inte prioritera en fortsatt utredning av ärendet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information