Granskning av kommunala upphandlingar gav resultat

Pressmeddelande

Konkurrensverket har genomfört en fördjupad granskning av tre kommuners inköpsverksamhet. Granskningarna visar att kommunerna har haft brister i sin inköpsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att ge underlag till förbättringar av befintliga rutiner för att minska risken för till exempel otillåtna direktupphandlingar.

Konkurrensverket har under 2015 och 2016 genomfört en fördjupad upphandlingsgranskning av Timrå, Alvesta och Gnesta kommun. Granskningen har bland annat lett till att Timrå kommun har fått betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för köp av begagnade datorer. I flera tillsynsbeslut får kommunerna kritik, bland annat för inköp av hängbro, konsulter, VA-tjänster samt köp av kopiator och toner.

– Vi ser att den fördjupade granskningen har lett till att kommunerna redan har genomfört flera åtgärder för att säkerställa att de framöver kommer att följa upphandlingsreglerna och att ytterligare arbete pågår. Det ser vi mycket positivt på, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Den fördjupade upphandlingsgranskningen är en ny metod för att kontrollera om upphandlande myndigheters inköpsverksamhet sker i enlighet med upphandlingsregelverket. Metoden innebär att Konkurrensverket begär in delar av kommunens bokföring för en utvald period. Därefter har en avstämning gjorts mot utbetalningar till kommunens leverantörer kompletterat med en matchning mot annonserade upphandlingar.

– Som metod innebär den fördjupade upphandlingsgranskningen att vi tar ett helhetsgrepp på den upphandlande myndighetens inköpsverksamhet. Metoden är ett bra komplement till andra tillsynsmetoder. Vi kommer att gå vidare med och utveckla verktyg för mer planerad och strategisk tillsyn inom upphandlingsområdet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se Malin de Jounge, enhetschef, tfn 08-700 15 86
Dick Moberg, sakkunnig, tfn 08-700 15 45
Mathias Lassinantti Jansson, sakkunnig, tfn 08-700 15 94

Relaterad information