Granskning av informationsutbyte

Publicerad

Konkurrensverket har på eget initiativ granskat informationsutbyte inom dagligvarumarknaden i Sverige. Ärendet rör ett ifrågasatt informationsutbyte mellan dagligvarukedjor inom ramen för företaget ACNielsens verksamhet.

Konkurrensverket har beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning.

- Frågor som rör informationsutbyte är viktiga och ett för långtgående informationsutbyte innebär risker, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar. Utbyte av information om konkurrenter, priser eller andra förhållanden får inte gå så långt så att de påverkar konkurrensen och marknaden negativt.

Konkurrensmyndigheterna i Norge och Finland har också haft anledning att undersöka frågor som rör informationsutbyte mellan konkurrenter inom dagligvarubranschen.

Relaterad information