Granskning av garantivillkor för personbilar

Publicerad

Biltillverkare erbjuder i vissa fall garantier på personbilar med villkoret att all service utförs av märkesverkstäder. Konkurrensverket ställer nu frågor till företagen om detta. Avsikten är bland annat att ta reda på om det eventuellt kan utgöra ett konkurrensproblem.

Konkurrensverket har skickat ut en enkät till 20 personbilsleverantörer för att få information om vilka erbjudanden, garantier och andra tjänster som innefattar krav på att service utförs av verkstäder som har auktoriserats av leverantören, så kallade märkesverkstäder.

Bakgrunden är klagomål till Konkurrensverket där vi har uppmärksammats på att vissa personbilstillverkare tycks inskränka sina kunders rätt att serva sina bilar hos andra, fristående verkstäder. Klagomålen har gällt de förlängda eller utvidgade garantier som bara erbjuds de bilägare som låter tillverkarnas auktoriserade verkstäder utföra servicen.

Detta kan påverka konkurrensen på marknaden för verkstadstjänster negativt. Även marknaden för försäljning av reservdelar, där fristående tillverkare kan få svårare att konkurrera med leverantörer av originaldelar, kan påverkas.

Konkurrensverket har inlett en granskning av leverantörernas erbjudanden. Det sker genom att de ombeds svara på ett antal frågor. Vi välkomnar även synpunkter från konsumenter och andra intressenter. Synpunkterna kan lämnas via e-post till konkurrensverket@kkv.se senast den 15 januari 2010.

För ytterligare information, kontakta
Owe Gärdin, telefon 08-700 15 28
eller Björn Lidén, telefon 08-700 15 21.

Relaterad information