Gör det lättare att byta bank

Publicerad

Ambitionsnivån måste höjas och åtgärder vidtas för att uppnå en effektiv konkurrens på marknaden för finansiella tjänster till nytta för konsumenterna.

Det framhåller Konkurrensverket i sitt yttrande till Finansdepartementet över Europeiska kommissionens förslag till övergripande mål för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag.

Just nu förbereder Europeiska kommissionen flera åtgärder för att skärpa konkurrensen på bankmarknaden i Europa.

Konkurrensverket delar kommissionens analys och framhåller särskilt i sitt yttrande till regeringen att hindren för kundernas rörlighet måste undanröjas. Exempel på sådana hinder är avgifter för att avsluta ett bankkonto och kopplingsförbehåll. Sådana hinder måste undanröjas för att konsumenter i Sverige och inom  EU fullt ut ska kunna utnyttja fördelarna med den inre marknaden.

Relaterad information