Ge PTS en konkurrensfrämjande roll på postområdet

Publicerad

Konkurrensverket stöder postlagsutredningens förslag att Post- och telestyrelsen ska ges en konkurrensfrämjande roll även på postområdet.

I ett särskilt yttrande i utredningen framförs argument för att ändra pristaket för Posten AB genom att en effektivitetsfaktor införs. Konkurrensverket instämmer i argumentet.

Relaterad information