Ge ökat utrymme för kollektiv prövning

Publicerad

Ett underlättande av kollektiv prövning skulle ge ett större genomslag av de konkurrensrättsliga reglerna. Det skulle ha en preventiv verkan på marknadens aktörer då det i sin tur leder till en effektiv och väl fungerande konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Det framgår i Konkurrensverkets synpunkter på EU:s konsultationsdokument om kollektiv prövning som syftar till att ge EU-kommissionen underlag för åtgärder som bör vidtas för att öka den materiella EU-rättens betydelse och effekt.

Konkurrensverket stöder därmed förslaget om att kollektiv prövning av skadeståndsfrågor bör underlättas inom konkurrensrättens område och ställer sig också bakom principer som leder till en samlad rättsutveckling och gör att parters legitima intressen tas tillvara i en rättvis rättegång utan att riskera en ökning av att obefogade skadeståndsprocesser väcks i domstol.

Relaterad information