Ge fler möjlighet att välja omsorg

Pressmeddelande

Många som är i behov av omsorg vill själva, eller med hjälp av anhöriga, välja vem som ska utföra tjänsterna. Men bara ett fåtal upplever att de har möjlighet att välja.

Det framgår av en opinionsundersökning som Konkurrensverket låtit Sifo göra. Av de tillfrågade personerna (50 år och äldre som har omsorg, eller med anhörig som har omsorg) svarade 70 procent att de inte fick välja vem eller vilket företag som skulle utföra omsorgstjänsterna.

Samtidigt finns det en stark vilja bland såväl äldre som anhöriga till omsorgsbehövande att välja vem som ska hjälpa till med till exempel städning, matlagning, påklädning och andra tjänster. Av dem som själva fick välja vem som skulle utföra tjänsterna är 80 procent positiva till att ha fått chansen att göra ett eget val.

– Konkurrensutsättning av vård om omsorg måste så långt det är möjligt utgå från konsumentens/ brukarens eget val. I dag är det för få som erbjuds möjligheten att välja omsorgsgivare.  Om kunden väljer privat, kooperativ eller kommunal omsorg så ska det vara vägledande, säger generaldirektör Claes Norgren.

Undersökningen presenterades vid Konkurrensverkets konferens med temat ”Konkurrensutsättning av vård och omsorg – ökad välfärd och valmöjligheter”. Vård och omsorg är ett exempel på områden som traditionellt har drivits i monopolform, men där konkurrensen skulle kunna leda till ökade valmöjligheter för kunder/ brukare.

– Det bästa sättet att öka och förbättra konkurrensen inom vård och omsorg är att skapa möjligheter för fler att göra egna val. De kommuner och landsting som hittills valt att utföra omsorg i egen regi, eller som utsett vem som ska vara utförare, bör byta fokus. Kundens val måste stå i centrum, säger Claes Norgren.

För ytterligare information, kontakta:
Kristian Viidas, projektledare, tfn 08-700 15 88
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information