Gatljusen ska tändas i Haparanda

Publicerad

Inom tre veckor ska strömmen till Haparanda Stads nybyggda gatubelysning vara inkopplad. I annat fall hotar dryga viteskostnader. Det har Konkurrensverket beslutat.

Konkurrensverket har ålagt Ekfors Kraft AB att inom tre veckor koppla in Haparandas nybyggda väg- och gatubelysning. Om det inte sker tvingas företaget att betala 200 000 kronor i vite för varje vecka som strömmen inte kopplats in.

Ekfors Kraft har den så kallade nätkoncessionen (tillståndet) att överföra el inom delar av Haparanda Stad. Företaget har därmed monopol på att överföra el inom området.

Ekfors Kraft har, i kraft av sitt monopol, en dominerande ställning på marknaden som man missbrukat genom att vägra ansluta Haparandas nya gatubelysningsnät. Ett sådant missbruk av dominerande ställning är inte tillåtet enligt konkurrenslagen.

Konkurrensverket har interimistiskt beslutat att Ekfors Kraft ska ansluta den nya väg- och gatubelysningen till sitt elnät. Beslutet gäller omedelbart. Ett slutligt beslut i detta ärende kommer, enligt planerna, att fattas inom den närmaste tiden.

Relaterad information