Fyra av tio vårdcentraler gick med underskott

Pressmeddelande

Det finns möjligheter till kvalitetskonkurrens mellan vårdcentraler i stora delar av landet. Men många vårdcentraler har svårt att klara sig på landstingens ersättning – och det gäller såväl offentligt drivna som privata vårdcentraler.

Detta framgår av en rapport som Konkurrensverket gjort på uppdrag av regeringen.

Det finns förutsättningar för kvalitetskonkurrens mellan vårdcentraler i stora delar av Sverige. Möjligheten för patienter att själva välja vårdcentral har inneburit att det i nästan alla landsting har tillkommit nya privata vårdcentraler.

För 80 procent av befolkningen tar det mindre än fem minuter längre tid att ta sig till en annan vårdcentral än den närmaste. Det visar att många har möjlighet att välja vårdcentral.

Fyra av tio vårdcentraler klarade sig inte med den ersättning de fick från landstinget. Underskott var vanligare bland landstingens vårdcentraler (48 procent), men förekom även bland privata vårdcentraler (28 procent). Underskott var särskilt vanligt bland nystartade och små vårdcentraler.

– Vi föreslår att landstingen bör se över bredden i vårdcentralernas uppdrag och ersättningssystemen. Dessutom bör villkoren vara likvärdiga för alla utförare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Av rapporten framgår att privata utförare klagar på att landsting inte alltid kräver att de vårdcentraler som drivs i egen regi ska nå en ekonomi i balans utan tillåter dem år efter år gå med underskott och också ger kompensation för underskotten.

Sett över landet har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent sedan reformen trädde i kraft. I vissa områden, särskilt på glesbygden, finns dock fortfarande få vårdcentraler, vilket begränsar valmöjligheterna. Det blir för långt geografiskt avstånd för att kunna välja en annan vårdcentral än den som är närmast.

Av rapporten framgår att det ofta är kostnaderna för så kallade stafettläkare som urholkar ekonomin för såväl privata som offentligt ägda vårdcentraler. Detta problem finns dock inte hos de ägarledda vårdcentralerna som har klart mindre behov av att hyra in stafettläkare. Ägarledda vårdcentraler har högre läkarkontinuitet och just läkarkontinuiteten värderas högt av brukarna/ patienterna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Leif Nordqvist, projektledare, tfn 08-700 16 92

Relaterad information