Fullt bifall i förvaltningsrätten om Statens servicecenter

Publicerad

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att Statens Servicecenter ska betala 750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling som genomfördes i samband med att myndigheten bildades.

Frågan prövades nyligen i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som upphävde de tidigare avgörandena i underinstanserna och återvisade målet till Förvaltningsrätten i Falun för ny bedömning.

Nu har Förvaltningsrätten i Falun fattat beslut i ärendet och ger fullt bifall till Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information