Fullt bifall i förvaltningsrätten om Alingsås kommuns upphandling av äldreboende

Publicerad

Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att Alingsås kommun ska betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling som gällde driften av ett äldreboende.

Direktupphandlingen gällde driften av ett äldreboende som tilldelades den icke-vinstdrivande Stiftelsen Bräcke Diakoni. Kommunen har hävdat att överenskommelsen, som har kallats ett idéburet offentligt partnerskap, inte var upphandlingspliktig. Konkurrensverket delar inte denna uppfattning utan anser att det var fråga om ett köp av en tjänst och att kommunen borde ha annonserat kontraktet då inget av undantagen i lagen varit tillämpligt. 

Nu har Förvaltningsrätten i Göteborg fattat beslut i ärendet och ger fullt bifall till Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information