Frukostseminarium: Nya upphandlingslagstiftningen – nyheter och utmaningar

Publicerad

Den 28 oktober bjuder Konkurrensverket in till ett frukostseminarium där Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom presenterar och diskuterar viktiga delar av förslaget till ny upphandlingslagstiftning.

Samtidigt passar vi på att bjuda in till dialog i frågorna:
•Vilket stöd har offentliga upphandlare behov av?
•Vilka frågor är viktigast och svåra att hantera?

Vi har även bjudit in Eva Sveman, Sveriges Kommuner och Landsting och Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, Sveriges Offentliga Inköpare, att presentera sin syn på förslaget och till att vara med i diskussionen.

Relaterad information