Friare försäljning av receptfria läkemedel

Publicerad

För konsumenterna är det bra om det blir möjligt att köpa receptfria läkemedel även på andra platser än enbart apotek. Det skriver Konkurrensverket i sitt remissvar till regeringen.

Tillgängligheten för konsumenterna ökar om receptfria läkemedel säljs även på andra platser än enbart apotek. Samtidigt skapas förutsättningar för prispress, vilket är positivt.

Konkurrensverket framhåller också att möjligheterna för prispress och tillgänglighet skulle öka ytterligare om receptfria läkemedel kunde säljas i så kallade fullskaliga egenvårdsbutiker där det även tillhandahålls naturläkemedel, kosttillskott och liknande.

Tydliga och ändamålsenliga krav på till exempel lokaler, utrustning, hantering och förvaring är också viktigt, framhåller Konkurrensverket som pekar på risken för oproportionerlig reglering som kan skapa etableringshinder. Detta är särskilt angeläget mot bakgrund av att ett stort antal små och medelstora företag kan förväntas ha ett intresse av att sälja receptfria läkemedel.

Relaterad information