Fri prissättning för Make Up Stores franchisetagare

Publicerad

Kosmetikakedjan Make Up Store, som säljer produkter under eget varumärke har efter påpekande från Konkurrensverket åtagit sig att säkerställa att enskilda franchisetagare kan sätta egna priser på varor och tjänster i sina butiker.

Konkurrensverket har tidigare uppmärksammat att Make Up Store styr sina franchisetagares prissättning och gjort en preliminär bedömning att Make Up Stores system för prissättning strider mot konkurrenslagen.

Efter att ha tagit del av Konkurrensverkets preliminära bedömning, har Make Up Store åtagit sig att säkerställa att franchisetagarna ska ha praktisk möjlighet att sätta andra priser än de som Make Up Store rekommenderar. Franchisetagarna kommer bland annat själva att kunna ändra priserna i butikens kassasystem och ange sitt eget pris på Make Up Stores hyllkantsetiketter. Konkurrensverket gör därmed bedömningen att det inte längre finns anledning att ingripa mot förfarandet.

Konkurrensverkets beslut innebär att Make Up Store är bundet av sitt åtagande. Beslutet är förenat med ett vite som uppgår till 750 000 kronor.

Relaterad information