Från TV till rörlig bild – var, när och hur vi tittar

Pressmeddelande

Var, när och hur konsumerar vi rörlig bild? Konkurrensverket och Radio- och TV-verket har tillsammans tagit fram en rapport om utvecklingen inom marknaden för rörlig bild. Genom att presentera en aktuell analys och beskrivning av marknaden hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap inom området.

Inom den växande marknaden för rörlig bild lanseras ständigt nya tjänster och ny teknik. Sammansmältningen av olika tjänster, aktörer, teknisk utrustning och infrastrukturer blir allt tydligare och marknaden alltmer komplex. Utvecklingen innebär större valfrihet för konsumenterna – vi får fler och fler TV-kanaler och större möjlighet att själva välja var, när och hur vi tittar på dem.

Konkurrensverket och Radio- och TV-verket arbetar inom området för rörlig bild, men på olika sätt. Med rapporten Från TV till rörlig bild hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap inom området genom att presentera en aktuell bild av marknaden och hur den kan se ut i en nära framtid. I rapportens fokus står den svenska utvecklingen men flertalet internationella utblickar relaterar den svenska marknaden till omvärlden. En kartläggning av konsumenternas valfrihet och rörlighet inom området, baserad på en unik enkätundersökning, analyseras och beskrivs också i rapporten.

Från TV till rörlig bild publiceras idag på myndigheternas respektive webbplats www.rtvv.se samt www.konkurrensverket.se. Där kan du ladda ned rapporten gratis eller beställa ett tryckt exemplar av den.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Schierbeck, avdelningschef, Radio- och TV-verket, tfn 08-606 90 89, peter.schierbeck@rtvv.se
Tove de Vries, utredare, Radio- och TV-verket, tfn 08-606 90 94, tove.de.vries@rtvv.se Mårten Törnqvist, konkurrenssakkunnig, Konkurrensverket, tfn 08-700 15 49 marten.tornqvist@kkv.se

Relaterad information