Frågor till svenska hotell

Publicerad

Flera europeiska konkurrensmyndigheter har under de senaste åren utrett marknaden för onlinebokning av hotellrum. Utredningarna har avsett så kallade paritetsklausuler i avtal mellan onlineresebyråer och hotell.

Konkurrensverket har fattat två beslut under 2015 i sina utredningar av marknaden för onlinebokning.

I april 2015 avslutade Konkurrensverket sin utredning av onlineresebyrån Booking.com, efter att Booking.com åtagit sig att ändra sina paritetsklausuler i syfte att undanröja konkurrensproblem.
Läs mer om Konkurrensverkets beslut att godta Booking.coms åtagande

I oktober samma år avslutade Konkurrensverket sin utredning av onlineresebyrån Expedia Inc., efter att även Expedia ändrat sina paritetsklausuler.
Läs mer om Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen av Expedia

Nu gör Konkurrensverket, tillsammans med nio andra konkurrensmyndigheter[1] och Europeiska kommissionen, en uppföljning av effekterna av dessa förändringar på marknaden för onlinebokning av hotellrum. Som ett led i detta arbete har Konkurrensverket skickat ut en enkät till hotell i Sverige. Övriga myndigheter skickar motsvarande enkät till hotell i sina respektive länder. Enkäten kommer även att skickas till andra aktörer såsom onlineresebyråer, metasöksidor och hotellkedjors huvudkontor.

Sista dag för att svara på Konkurrensverkets enkät är den 19 september 2016.

Om du har frågor om enkäten eller uppföljningen av denna marknad, vänligen kontakta någon av följande personer på Konkurrensverket:

Sophie Ducaté, sophie.ducate@kkv.se, tfn 08-700 16 26
Johannes Erlandsson, johannes.erlandsson@kkv.se, tfn 08-700 15 72


[1] De andra deltagande myndigheterna är konkurrensmyndigheterna i Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

Relaterad information