Försvarets materielverk får böter för direktupphandling

Publicerad

Försvarets materielverk (FMV) ska betala sammanlagt 1 060 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift på grund av att man genomfört otillåtna direktupphandlingar. Det är Förvaltningsrätten i Stockholm som i tre domar beslutat om upphandlingsskadeavgift efter krav från Konkurrensverket.

Förvaltningsrätten fann att Konkurrensverket visat att de aktuella avtalen utgjorde otillåtna direktupphandlingar. Domen går också helt på Konkurrensverkets linje vad gäller beräkningen av avtalens värde och bedömningen av överträdelsernas allvarlighet. De utdömda upphandlingsskadeavgifterna, 1 060 000 kronor, är det sammanlagda belopp som Konkurrensverket hade yrkat.

Bakgrund

De tre inköpen som Konkurrensverket tagit till domstol rörde inköp av dragtruckar för bogsering av flygplan och helikoptrar (värde 7 925 000 kronor), utveckling av verktyg för taktisk sambandsplanering (värde 2 927 000 kronor), samt tjänster för utarbetande av logistikstrategi (värde 3 036 000 kronor). Alla de aktuella inköpen avsåg kompletterande köp, som skedde utan annonsering och konkurrensutsättning som lagen kräver, från leverantörer som tidigare har sålt varor och tjänster till FMV utan konkurrensutsättning.

Förvaltningsrätten delade Konkurrensverkets uppfattning att FMV hade övertolkat de undantag för tekniska skäl och kompletterande leveranser som finns i lagen om offentlig upphandling. Domen bör ses som en uppmaning till alla upphandlande myndigheter att inte övertolka utrymmet för dessa undantag.

Domarna meddelades av Förvaltningsrätten i Stockholm den 25 juli 2012. Förvaltningsrättens målnummer är 1271-12. Läs domen  (958 kb) Förvaltningsrättens målnummer är 1273-12. Läs domen  (782 kb) Förvaltningsrättens målnummer är 1281-12. Läs domen  (986 kb)

Relaterad information