Första mötet med Rådet för upphandlingsfrågor

Publicerad

Rådet för upphandlingsfrågor har haft sitt första möte. Strategin för hur tillsynen av de offentliga upphandlingarna ska bedrivas diskuterades.

Konkurrensverket har knutit till sig ett råd för frågor som rör offentliga upphandlingar. Rådet för upphandlingsfrågor består av personer med olika typer av erfarenhet och kunskap från upphandlingsområdet.


Den 16 oktober höll rådet sitt första möte. Den rapport som Konkurrensverket lämnat till regeringen om strategin för hur tillsynen av offentliga upphandlingen ska ske framöver presenterades och diskuterades bland annat.

Relaterad information