Förslag till allmänna råd om näringsförbud

Publicerad

Konkurrensverket inbjuder till synpunkter på allmänna råd om näringsförbud och näringsförbudseftergift.

Näringsförbud är en påföljd som infördes i konkurrenslagen den 1 november 2008, och kan drabba personer som deltagit i en kartell.

För att det ska vara tydligt hur Konkurrensverket tänker tolka och använda reglerna om näringsförbud har vi tagit fram ett förslag till allmänt råd om näringsförbud. I förslaget till allmänt råd framgår bl.a. hur personer ska gå till väga för att beviljas näringsförbudseftergift. Det framgår även hur näringsförbud kommer att behandlas när företag ansöker om eftergift och nedsättning från konkurrensskadeavgift.

Konkurrensverket välkomnar synpunkter på det allmänna rådet. Synpunkterna kan lämnas via e-post till naringsforbudsremiss@kkv.se senast den 15 januari 2010.

Har du frågor om det allmänna rådet kan du kontakta
Charlotte Landström Axelsson (projektledare) tfn 08-700 15 36 eller
Camilla Nyroos tfn 08-700 15 18.

Relaterad information