Förslag på ändringar för effektivare upphandlingar

Publicerad

Konkurrensverket föreslår ändringar för att effektivisera upphandlingsprocessen för statliga myndigheter vid hyra av lokaler. Det framgår av en skrivelse till regeringen.

Det är när myndigheter tillämpar förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning som det kan uppstå problem i förhållande till upphandlingslagstiftningen. Konkurrensverket föreslår därför bland annat att man ändrar den process som myndigheten går igenom vid hyra av lokal.

Förslaget är ett resultat av det tillsynsprojekt inom offentlig upphandling av byggentreprenader som Konkurrensverket för närvarande driver.

Relaterad information