Forskningsstudie om indikatorer på otillåtna samarbeten i upphandlingsdatabaser

Publicerad

Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Mihály Fazekas och Bence Tóth vid Universitetet i Cambridge analyserat databaser med uppgifter om annonserade offentliga upphandlingar i Sverige och EU i syfte att hitta indikatorer på otillåtna samarbeten. Det har även varit viktigt att identifiera vilka uppgifter som finns och inte finns tillgängliga för detta ändamål i databaserna.

Rapporten innehåller en jämförelse av hur upphandlingsdata samlas in i Sverige jämfört med den datainsamling som existerar inom ramen för det EU-finansierade projektet DIGIWHIST. Utifrån detta görs en övergripande bedömning av det svenska systemet och förslag lämnas på åtgärder som skulle kunna underlätta upptäckten av otillåtna samarbeten. Framförallt hur man kan utveckla och kvalitetssäkra vissa indikatorer som kan identifiera en ökad risk för anbudskarteller.

Relaterad information