Forskningsseminarium om konkurrensproblem vid standardisering

Publicerad

Fredagen den 12 november arrangerade Konkurrensverket sitt årliga forskningsseminarium, Pros and Cons.

Vid seminariet, som hölls på engelska, deltog ett hundratal forskare och andra intressenter från ett 14 länder. I anslutning till seminariet kommer forskarantologin ”The Pros and Cons of Standard Setting” att tas fram och publiceras på webbplatsen inom några veckor.

År 2011 kommer Konkurrensverket att arrangera två forskningsseminarier. Dels ett om kostnaden för olika mål med upphandling. Det kommer att hållas den 31 augusti under rubriken ”The Cost of Different Goals of Public Procurement.” Dels ett om för- och nackdelar med valsituationer för konsumenter. Det kommer att hållas den 11 november under rubriken ”The Pros and Cons of Consumer Protection.”

Relaterad information