Forskningsrapport: Personlighetsdrag har betydelse vid kartellverksamhet

Publicerad

Magnus Söderberg vid CERNA Mines ParisTech har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt betydelsen av både ekonomiska incitament och individers personlighetsdrag för bildandet och varaktigheten av priskarteller.

Denna studie är den första som undersöker personlighetsdrag i en konkurrensekonomisk tillämpning. Det preliminära resultatet indikerar att både ekonomiska incitament och individers personlighetsdrag faktiskt påverkar bildandet och varaktigheten av priskarteller.

Relaterad information