Forskningsrapport om upphandlingar under tröskelvärdena i Sverige

Publicerad

Professor Giancarlo Spagnolo vid SITE på Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, studerat upphandlingar med värden strax under tröskelvärdena. Framförallt har fenomenet ”sammanbuntning” studerats, vilket innebär onormalt stora koncentrationer av upphandlingar med värden strax under tröskelvärdena. 

Studien fokuserar även på frågan om tillgängligheten till svensk upphandlingsstatistik. Rapporten visar, enligt författarna, att upphandlande myndigheter ibland anpassar upphandlingarnas storlek så att de omfattas av de enklare reglerna under tröskelvärdena. Rapporten framhåller även att den svenska statistiken om offentliga upphandlingar har brister som begränsar möjligheterna till analyser och att det finns utrymme för förbättringar i detta avseende.

Medförfattare till rapporten är Roman Bobilev, Andrea Guglielmo samt Elena Paltseva och titeln på uppdragsforskningsrapporten är ”Public Procurement Thresholds and Data in Sweden”. Det är Konkurrensverket som har beställt och finansierat rapporten, men författarna svarar själva för slutsatserna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information