Forskningsrapport om regional kollektiv busstrafik

Publicerad

Staffan Hultén vid Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt de regionala trafikmyndigheternas (RKM) användning av incitamentskontrakt.

Författaren ger i rapporten en översikt av hur olika typer av kontrakt används vid upphandling av regional busstrafik och hur detta bland annat påverkar kostnaderna för trafiken. Frågan behandlas både utifrån ett teoretiskt forskningsperspektiv och med hjälp av en statistisk analys av tillgänglig data.

Senast uppdaterad:

Relaterad information