Forskningsrapport om prissättningen på drivmedel

Publicerad

Professorerna Øystein Foros och Frode Steen vid Norges Handelshøyskole i Bergen har på uppdrag av Konkurrensverket genomfört en konkurrensanalys av den svenska detaljhandelsmarknaden för drivmedel med särskilt fokus på prissättning och eventuella priscykler.

Av rapporten framgår att den svenska detaljistmarknaden för drivmedelsförsäljning kännetecknas av en hög grad av vertikal integration. I den mån det förekommer priscykler, är prisskillnaderna på kort sikt små och betydligt mindre än vad som observerats i jämförbara internationella studier. De geografiska skillnaderna är desto tydligare, med en generellt högre prisnivå och ett mindre tydligt veckomönster i glesbygd samt i Stockholmsområdet.

De rekommenderade priser som bolagen offentliggör uppvisar inte någon egentlig variation sinsemellan. De rekommenderade priserna tycks sakna relevans för konsumenter med avseende på var och när det är billigast att tanka, men kan ha betydelse för företagskunder vars rabattavtal är kopplade till de rekommenderade priserna.

Av rapporten framgår att den svenska detaljistmarknaden för drivmedelsförsäljning kännetecknas av en hög grad av vertikal integration. I den mån det förekommer priscykler, är prisskillnaderna på kort sikt små och betydligt mindre än vad som observerats i jämförbara internationella studier. De geografiska skillnaderna är desto tydligare, med en generellt högre prisnivå och ett mindre tydligt veckomönster i glesbygd samt i Stockholmsområdet.

De rekommenderade priser som bolagen offentliggör uppvisar inte någon egentlig variation sinsemellan. De rekommenderade priserna tycks sakna relevans för konsumenter med avseende på var och när det är billigast att tanka, men kan ha betydelse för företagskunder vars rabattavtal är kopplade till de rekommenderade priserna.

Relaterad information