Forskningsrapport om prisreglering av fjärrvärme

Publicerad

Konkurrensverket har gett Jerker Holm vid Lunds universitet i uppdrag att redogöra för ekonomisk teori och empirisk forskning som är relevant för en prisförändringsprövning av fjärrvärme.

Rapporten tar upp ett antal aspekter som är viktiga att beakta vid utformningen av en prisreglering för fjärrvärme.

Relaterad information