Forskningsrapport om kundrörlighet på fondmarknaden

Publicerad

Karl Lundvall vid Copenhagen Economics har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlagt konsumentbeteende och rörelsemönster på fondmarknaden.

Fondsparandet i Sverige är högt i ett internationellt perspektiv och involverar stora delar av den svenska befolkningen. Hur väl konkurrensen på fondmarknaden fungerar är därför viktigt för mångas privatekonomi och därmed även för samhällsekonomin.

Att bevara goda förutsättningar för kundrörlighet är extra viktigt på en koncentrerad marknad. På en väl fungerande marknad är kunderna aktiva, vilket borde resultera i att byten till andra fonder sker när det finns bättre alternativ. En låg kundrörlighet kan istället tyda på att konsumenter inte byter till konkurrerande alternativ trots att dessa har lägre pris eller bättre kvalitet.

Författarna till rapporten har undersökt hur kundrörligheten ser ut på fondmarknaden och vilka grupper av konsumenter som kan karaktäriseras som mer eller mindre aktiva. Rapporten bidrar till ökad kunskap inom området och kan även tjäna som underlag för diskussion kring eventuella reformförslag.

David Nordström och Cecilia Gustafsson är medförfattare till rapporten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information