Forskningsrapport: Blockkedjeteknik från konkurrensperspektiv

Publicerad

Blockkedjetekniken är i ett förhållandevis tidigt utvecklingsstadium vilket gör eventuella konsekvenser svåra att överblicka. Den här rapporten ger en ökad förståelse för nuvarande och framtida användningsområden för blockkedjetekniken och dess eventuella påverkan på konkurrensen.

Utifrån ett konkurrens- och tillsynsperspektiv är det viktigt att förstå om blockkedjeteknik kan användas för konkurrenshämmande verksamhet, men också ifall denna teknik skulle kunna underlätta Konkurrensverkets tillsynsarbete.

Doktor Pontus Lindblom har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, gjort en översikt över blockkedjetekniken och dess tillämpningar samt genomfört en analys utifrån ett konkurrens-, tillsyns- och juridiskt perspektiv.

Senast uppdaterad:

Relaterad information