Forskningsbidrag för konkurrens och upphandling

Pressmeddelande

Hur statliga stöd till företag påverkar konkurrensen, förtroendet för fristående konkurrensmyndigheter och om konsumenters klagomål kan reglera konkurrensen. Det är några av de nya områden som får forskningsbidrag från Konkurrensverket.

4,4 miljoner kronor har Konkurrensverket beslutat dela ut i bidrag till nio ny forskning som rör konkurrens och offentlig upphandling. Samtidigt får redan pågående forskningsprojekt 6,7 miljoner kronor för att kunna forsitta sina arbete.

Konkurrensverket har ett särskilt anslag för att finansiera forskning om konkurrensrelaterade frågor och offentlig upphandling. Forskningen ska bidra till att öka kunskaperna inom dessa områden som är centrala för Sveriges ekonomi.

Bland de nya projekt som får bidrag kan nämnas docent Björn Lundqvist vid Stockholms universitet som under tre år ska studera hur konkurrens kan påverkas med innovationer.

Andrea Sundstrand, docent vid Stockholms universitet, får bidrag för sitt treåriga projekt om korruption i offentlig upphandling.

Hur konkurrensen påverkas av statliga stöd till privata företag ska professor Sven-Olov Daunfeldt vid HUI research studera under två år.

Om konsumentklagomål kan ersätta formella processer inom konkurrensrätten ska docent Magnus Söderberg vid handelshögskolan i Göteborg studera närmare i ett treårigt projekt.

För sitt treåriga projekt där förtroendet för konkurrensmyndigheter ska studeras utifrån hur självständiga och oberoende de är, beviljas docent Julian Nowag vid Lunds universitet forskningsbidrag.

Professor Henrik Horn, vid Institutet för näringslivsforskning, beviljas bidrag för forskningsprojektet: Unilaterial konkurrenspolitik, standard-essentiella patent och internationell integration.

På det internationella området ska professor Ulf Bernitz och doktorand Helene Andersson, vid Stockholms universitet, studera om tillgången till Europeiska kommissionens dokument i kartellärenden främjar eller förhindrar en effektiv tillämpning av EU:s konkurrensregler.

Utöver dessa forskningsbidrag har Konkurrensverket beslutat ge bidrag till en konferens och kurser år 2016. Professor Richard Friberg, vid Handelshögskolan i Stockholm, får medel för att genomföra mindre kurser inom konkurrensforskning, och docent Björn Lundqvist får bidrag för att genomföra forskarkonferensen Academic Society for Competition Law.

– Intresset är stort att forska kring konkurrens och offentlig upphandling. Det faktum att närmare 50-talet ansökningar om bidrag till forskning har kommit in i år är ett bevis för detta, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Jag är mycket nöjd med att vi genom att ge stöd till forskning kan få ny viktig kunskap på områden som är viktiga för samhällsekonomin och vår välfärd.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03

Senast uppdaterad:

Relaterad information