Försäkringsbolagens branschrekommendation om provisioner har upphävts

Publicerad

Konkurrensverket har avslutat ett ärende om Svensk Försäkrings rekommendation till sina medlemsföretag att inte betala provision till oberoende förmedlare av skadeförsäkring.

Efter klagomål mot att branschorganisationen Svensk Försäkrings rekommendation om provisionsförbud för vissa försäkringsförmedlare inledde Konkurrensverket en utredning.

Misstanken var att rekommendationen kunde påverka konkurrensen på ett negativt sätt, och särskilt kunna drabba mindre företag i branschen. Det skulle också kunna vara till skada för konsumenterna, försäkringstagarna. Om användning av alternativa distributionskanaler begränsas kan incitament till priskonkurrens minska, framhåller Konkurrensverket i sitt beslut.

Efter att Konkurrensverket utredning inleddes har Svensk Försäkring beslutat att upphäva rekommendationen till sina medlemmar. Därmed finns inte längre skäl att fortsätta utreda ärendet. Konkurrensverket avslutar nu utredningen.

Relaterad information