Förläng inte skyddstiden för musik

Publicerad

Förläng inte skyddstiden från 50 till 95 år för musikartister och musikproducenter. Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen och vill att Sverige avslår förslaget från Europeiska kommissionen.

Konkurrensverket framhåller i sitt yttrande att den förlängda skyddstiden från 50 till 95 år inte kan ha till syfte att förbättra den sociala situationen för utövande konstnärer eftersom rättigheterna kommer att finnas kvar efter konstnärens livstid. Syftet att förlänga skyddstiden kan därmed vara ett annat, menar Konkurrensverket.

I de bakgrundsrapporter som Europeiska kommissionen själv beställt finns heller ingenting som stöder förslaget att förlänga skyddstiden, tvärtom.

Konkurrensverket ifrågasätter varför Europeiska kommissionen föreslagit olika skyddstider för ”fonogram” och ”annan form än på ett fonogram”. Några tydliga skäl till varför man föreslagit detta finns inte i materialet.

Relaterad information