Företagskoncentration avseende smärtstillande läkemedel granskas

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att närmare granska GlaxoSmithKlines planerade förvärv av AstraZeneca Tika SNC. Båda företagen tillverkar och säljer bland annat receptfria läkemedel mot värk och feber.

GlaxoSmithKline plc, som är verksamt på marknaden för läkemedel och bland annat äger varumärket Panodil, har anmält till Konkurrensverket att det vill förvärva AstraZeneca Tika SNC, som äger en läkemedelsportfölj innehållande bland annat varumärkena Alvedon, Reliv, Nezeril och Nasin.

Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning för att kunna ta definitiv ställning i frågan om avgränsning av relevant produktmarknad och analysera förvärvets effekter på konkurrensen.

Oavsett marknadsavgränsning kommer GlaxoSmithKline efter förvärvet att få höga marknadsandelar särskilt vad gäller läkemedel mot värk inom segmentet egenvård. Genom förvärvet blir tre starka aktörer två, vilket också väcker frågor kring hur höga inträdeshindren är och hur de kan komma att bli efter en omreglering av apoteksmarknaden. Beslut i ärendet fattas senast den 30 april 2009.

För synpunkter eller frågor avseende förvärvet, vänligen kontakta Camilla Nyroos, projektledare, på telefon 08-700 15 18, eller camilla.nyroos@kkv.se

Alla större företagskoncentrationer ska, enligt konkurrenslagen, prövas av Konkurrensverket innan affären kan slutföras. Ett beslut om särskild undersökning innebär att Konkurrensverket har ytterligare tre månader på sig efter den inledande utredningsfasen på 25 arbetsdagar att utreda ärendet.

Relaterad information