Företagsförvärv i cementbranschen kan genomföras

Publicerad

Efter att ha prövat om HeidelbergCement Sweden ABs köp av Contiga Holding AS skulle kunna skada konkurrensen på marknaderna för betongelement respektive grå cement har Konkurrensverket beslutat att lämna koncentrationen utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Efter en inledande undersökning bedömde Konkurrensverket att det behövdes en fördjupad analys av koncentrationens horisontella och vertikala effekter på konkurrensen på marknaden. Marknaden för betongelement, där både Contiga och HeidelbergCements dotterbolag Abetong AB är verksamma, har då varit av särskilt intresse.

Konkurrensverkets utredning har inte visat att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Företagskoncentrationen lämnas därför utan åtgärd, vilket innebär att den kan genomföras.

Senast uppdaterad:

Relaterad information