Företag drabbas vid felaktiga upphandlingar

Publicerad

Många företag som missgynnats på grund av felaktiga offentliga upphandlingar har svårt att driva sin sak i domstol. Den rollen kan Konkurrensverket få om det införs regler som gör det möjligt att föra talan mot en upphandlande myndighet.

Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid ett möte i Växjö med representanter för leverantörsföretag och upphandlare från kommuner, landsting och andra myndigheter.

Ett företag som inte är nöjt med en upphandling kan begära överprövning i domstol. En sådan process kan vara både dyr och komplicerad, särskilt för mindre företag. Dessutom vill en leverantör som förlorat en upphandling ogärna driva process eftersom man kan vilja vara med och tävla om nästa upphandling.

- Vi vill att Konkurrensverket ska kunna föra talan, särskilt åt små och medelstora företag, som kanske aldrig får chansen att vara med i en upphandling på lika villkor, säger Dan Sjöblom.

Som huvudregel är det inte är tillåtet för offentliga beställare att vända sig direkt till en leverantör utan att låta köpet föregås av en upphandling i konkurrens. Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, kan till exempel inte gå till domstol för att få en påföljd utdömd.

- Det är viktigt att kännbara påföljder kan dömas ut. Vi har lämnat förslag till regeringen att införa en marknadsskadeavgift, liksom att kunna utdöma vite för att sätta kraft bakom orden, framhöll Dan Sjöblom.

Vid mötet i Växjö pekade Dan Sjöblom också på de svårigheter som finns med att fastställa vilka statliga och kommunala organ som är att betrakta som en upphandlande myndighet. När det gäller statliga organ bör detta enligt Konkurrensverket framgå av instruktionen eller bolagsordningen. I andra fall bör det vara möjligt att få detta prövat i domstol.

- Det är viktigt att få klarlagt vad som gäller. Offentlig upphandling omsätter cirka 500 miljarder kronor om året, och det är viktigt att de pengarna används på det mest effektiva sättet. Något godtycke kring vad som ska gälla får det inte vara tal om.

- Jag hoppas att regeringen inom kort kommer fram till ett lagförslag som innebär att vi får effektiva rättsmedel och sanktioner att ta till mot de som inte följer upphandlingsreglerna. Ju förr vi får sådana regler desto bättre, sa Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta: Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80

Relaterad information