Fördjupad utredning av Com Hems förvärv av Canal Digital Kabel-TV

Publicerad

Det aktuella förvärvet anmäldes av Com Hem till Konkurrensverket den 22 juli 2011. I samband med den hittillsvarande utredningen har flera aktörer riktat uppmärksamheten på olika negativa effekter som kan uppkomma genom förvärvet. 

Com Hem har anfört att förvärvet kan lämnas utan åtgärd bland annat med hänvisning till att marknaden för tv-tjänster är i en snabb utvecklingsfas där kabel-tv möter konkurrens från andra slag av distributionsformer.

Beslutet innebär att konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet upp till 3 månader. Senast den 25 november ska Konkurrensverket besluta om affären ska godkännas eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt om att förhindra förvärvet. 

Relaterad information