Fördjupad utredning av Arla/Milko-affären

Publicerad

Konkurrensverket har den 27 juli 2011 beslutat genomföra en s.k. särskild undersökning av det planerade samgåendet mellan Arla och Milko.

Fusionen anmäldes av parterna till Konkurrensverket den 22 juni 2011. Under den hittillsvarande utredningen har framkommit att både kunder och konkurrenter till Arla och Milko hyser farhågor om följderna av ett eventuellt samgående. Arla är redan idag den största aktören på mejerimarknaden och befaras ytterligare stärka sin ställning gentemot kunder och konkurrenter genom samgåendet. Inom betydande delar av landet är Arla Foods och Milko varandras främsta konkurrenter avseende vissa produktsegment, exempelvis konsumtionsmjölk.

Enligt Konkurrensverket finns det risk att affären kan medföra höjda priser, minskat utbud eller försämrad kvalitet på mejerivaror. För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till samgåendet krävs dock ytterligare utredning.

Arla och Milko har anfört att Milkos svaga ekonomiska situation är sådan att affären kan lämnas utan invändningar från Konkurrensverket med hänvisning till att det rör sig om ett räddningsförvärv (s.k. failing firm). Konkurrensverket kommer att utreda vidare även denna aspekt.

Dagens beslut innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet upp till tre månader till. Senast den 27 oktober 2011 ska Konkurrensverket besluta om affären ska godkännas eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt om att den ska stoppas.

Relaterad information