Fördjupad undersökning av Orklas förvärv av Cederroth

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för kosttillskott m.m.

Den 2 mars 2015 tog Konkurrensverket emot en anmälan gällande Orkla ASA förvärv av Cederroth Intressenter AB. De båda företagen är verksamma på bland annat marknaderna för kosttillskott och viktkontrollprodukter.

För att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerar att påtagligt hämma konkurrensen krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 8 juli 2015 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt och begära att förvärvet förbjuds.

Senast uppdaterad:

Relaterad information