Fördjupad undersökning av Logstors förvärv av Powerpipe

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för produktion och försäljning av fjärrvärmerör.

Den 8 september tog Konkurrensverket emot en anmälan gällande Logstor A/S förvärv av Powerpipe AB. Båda företagen producerar och säljer förisolerade rör för användning i fjärrvärmenät.

För att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerar att påtagligt hämma konkurrensen krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 13 januari 2016 ska Konkurrensverket besluta om koncentrationen ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt och begära att koncentrationen ska förbjudas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information