Fördjupad undersökning av Kronfågels förvärv av Lagerbergs

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för produktion och försäljning av kycklingprodukter.

Den 18 juni 2015 tog Konkurrensverket emot en anmälan gällande Kronfågel Holding AB:s förvärv av Lagerberg i Norjeby AB. De båda företagen är verksamma på bland annat marknaderna för produktion och försäljning av kycklingprodukter.

För att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerar att påtagligt hämma konkurrensen krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 23 oktober 2015 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt och begära att förvärvet förbjuds.

Senast uppdaterad:

Relaterad information