Fördjupad undersökning av HeidelbergCements förvärv av Contiga

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för betongelement.

Den 11 juni 2015 tog Konkurrensverket emot en anmälan gällande HeidelbergCement Sweden AB:s förvärv av Contiga Holding AS (Contiga). Contiga tillverkar och säljer betongelement, vilket även Abetong AB, ett befintligt dotterbolag inom HeidelbergCement-koncernen, gör. Inom HeidelbergCement-koncernen ingår även bolag som säljer insatsvaror till betongelement.

För att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerar att påtagligt hämma konkurrensen krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 15 oktober 2015 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt och begära att förvärvet förbjuds.

Senast uppdaterad:

Relaterad information