Fördjupad undersökning av förvärv på pensionsmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning och närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för pensionsadministration.

Den 2 maj 2013 tog Konkurrensverket emot en anmälan gällande KPA Pensionsservice AB:s förvärv av SPP Liv Pensionstjänst AB samt KPA Pensionsförsäkring AB:s förvärv av ett livförsäkringsbestånd avseende avtalsområdet KAP-KL. Säljare är SPP Livförsäkring AB.

För att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerar att påtagligt hämma konkurrensen krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet upp till tre månader. Senast den 10 september ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt och begära att förvärvet förbjuds.

Relaterade länkar Läs beslutet, dnr 276/2013 (206,52Kb)

Relaterad information