Fördjupad undersökning av förvärv i ostbranschen

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för ost.

Den 10 november 2014 tog Konkurrensverket emot en anmälan gällande Arla Foods AB förvärv av grossisten Falbygdens Ost. För att kunna ta slutlig ställning till om företagskoncentrationen riskerar att påtagligt hämma konkurrensen krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 15 mars 2015 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd, eller om Konkurrensverket ska ansöka hos Stockholms tingsrätt om ett förbud mot förvärvet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information